IMG 9047 

KLIKNIJ TUTAJ, aby przeczytać więcej o psychoterapii grupowej 

 

E-TERAPIA GRUPOWA "LĘKI"

Korzystaj z E-TERAPII GRUPOWEJ jeżeli doświadczasz w swoim życiu lęku, jeżeli dręczą Cię myśli dot. zdrowia, pracy, bliskich osób, przyszłości, albo częste obawy utrudnia Ci podejmowanie decyzji, myślenie,  społeczne funkcjonowanie z ludźmi i powodują ogólny dyskomfort lub problemy

Szczegółowe informacje wyślemy do Ciebie w korespondecji mailowej, po otrzymaniu zgłoszenia.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

 

E-TERAPIA GRUPOWA "DEPRESJA"

Korzystaj z E-TERAPII GRUPOWEJ, aby uzyskać stałą pomoc i wsparcie terapeutki/terapeuty oraz innych osób z powodu objawów depresyjnych, takich jak obniżony nastrój, smutek, przygnębienie, brak chęci, motywacji, sił do działania i podejmowania decyzji, trudności z koncentracją, brakiem lub nadmiernym apetytem, kłopotami ze snem, trudnościami w kontaktach społecznych, niską samooceną itp.

Szczegółowe informacje wyślemy do Ciebie w korespondecji mailowej, po otrzymaniu zgłoszenia.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

 

E-TERAPIA GRUPOWA "PROBLEMY Z JEDZENIEM"

Korzystaj z E-TERAPII GRUPOWEJ, jeżeli odżywianie jest dla Ciebie ważnym tematem ze wzgledu na Twój wygląd lub samopoczucie, masę ciała, zalecenia lekarskie, poczucie braku kontroli nad jedzeniem lub nadmierną kontrolą nad ilością i rodzajem spożywanych produktów.

Szczegółowe informacje wyślemy do Ciebie w korespondecji mailowej, po otrzymaniu zgłoszenia.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

 

E-TERAPIA GRUPOWA "GRUPA DLA MĘŻCZYZN"

portrait men with child sea 1

Wielu mężczyzn zainteresowanych jest zgłębianiem wiedzy o sobie, świadomym rozwojem osobistym, nabywaniem coraz to większych umiejętności życiowych, czerpania siły z doświadczeń innych. Relacje, jakie utrzymują ze sobą mężczyźni, pozwalają im sprawnie funkcjonowawać w pełnieniu codziennych ról, w związkach, czasem w rodzinie; sprawiają, że moga czuć się dobrze sami ze sobą oraz innymi ludźmi. Potrzebujemy wzajemnych relacji, aby rozumieć i kontrolować swoje emocje, podejmować dobre decyzje i korzystać z życia nie raniąc innych.  

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

 

 

E-TERAPIA GRUPOWA "GRUPA DLA KOBIET"

... WKRÓTCE POJAWI SIĘ OPIS

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

 

 • Dla kogo jest terapia grupowa? +

  Na bieżąco prowadzimy zapisy do 5 GRUP TERAPEUTYCZNYCH. W grupie dla osób z lękiem możesz uczestniczyć, jeżeli: doświadczasz niepokoju w różnego rodzaju sytuacjach życiowych, objawów, takich jak bóle głowy, brzucha, nudności, wymioty, które nie są spowodowane chorobami somatycznymi, unikasz sytuacji powodujących lęk, np. wychodzenia z domu, odbierania telefonów, spotkań z ludźmi, korzystania z publicznych środków komunikacji, przebywania na otwartych przestrzeniach lub w zamkniętych pomieszczeniach, przeżywasz nieoczekiwane i nawracające ataki paniki, obsesje (natrętne myśli), kompulsje (natrętne czynności), napięcie, trudności w koncentracji lub przeżywasz sytuacje powodujące uczucie silnego lęku. W grupie "depresji" możesz uczestniczyć ze względu na takie objawy, jak: obniżony nastrój, zmniejszenie zainteresowań, spadek masy ciała, zmniejszenie lub zwiększenie apetytu, bezsenność lub nadmierną senność, poczucie braku energii, pobudzenie lub spowolnienie psychoruchowe, poczucie braku własnej wartości, wybuchy gniewu, zmniejszoną zdolność myślenia i koncentracji itd... Z powodu szeroko rozumianych problemów z odżywianiem, masą ciała oraz obrazem siebie związanym z jedzeniem, w tym objawów typowych dla anoreksji i bulimii w lekkim nasileniu możesz skorzystać ze wsparcia grupy "problemy z jedzeniem" Uczestnikami grup są osoby pełnoletnie.
 • Jak wygląda terapia grupowa online? +

  Psychoterapia grupowa prowadzona jest w formie 10 spotkań online, każde spotkanie trwa 2 godziny (w tym przerwa 10 min). W grupie jest od 5 do 9 uczestników. Dwa pierwsze spotkania (4 godziny) mają na celu przede wszystkim zapoznanie się z zasadami pracy w grupie, poznaniu innych uczestniczek/uczestników, ich problemu, a przede wszystkim zapoznanie terapeutki/terapeuty i innych osób z problemem, który jest powodem Twojego uczestnictwa w terapii. Terapeuta przedstawia uczestnikom grupy plan terapeutyczny, który grupa może przedyskutować, skorygować, plan dalszej pracy terapeutycznej i sposób pracy jest ustalany podczas 3 spotkania. Po nim następuje praca właściwa, która przebiega w oparciu o wybrane przez grupę tematy lub indywidualne zgłoszenia uczestniczek/uczestników. Podczas każdej sesji grupowej, początek spotkania polega na osobistych wypowiedziach dot. samopoczucia, istotnych spraw, które mają miejsce w życiu i wpływają na psychofizyczne samopoczucie. Ostatnie spotkanie poświęca się na podsumowanie terapii, zamknięcie grupy - informacje zwrotne, pożegnanie się z uczestnikami. Grupa może podjąć decyzje o kontynuowaniu terapii po zakończeniu cyklu 10 spotkań, w takim samym składzie, wymaga to decyzji wszystkich uczestników i terapeuty.
 • Jak się zapisać? +

  Wyślij swoje ZGŁOSZENIE korzystając z formularza (zakładka: NASZE TERAPIE - TERAPIA GRUPOWA - wybierz rodzaj grupy i kliknij - WYŚLIJ ZGŁOSZENIE. Oczekuj na kontakt terapeuty, informacje otrzymasz w emailu. Warunkiem udziału w grupie jest podpisanie umowy z prowadzącą/prowadzącym, która określa zasady udziału i okoliczności, które mogą spowodować rozwiązanie umowy, wysokość opłat, sposób i termin płatności, zobowiązania stron itp.
 • Ile kosztuje terapia grupowa? +

  Koszt 1 godziny terapii grupowej wynosi 50 zł. Wpłaty należy dokonać w terminie wskazanym w umowie, z góry za cały cykl spotkań (10 spotkań, 20 godzin terapii).
 • Jakie są zasady obowiązują w grupie terapeutycznej? +

  Grupy ustalają zasady w zależności od własnych potrzeb, charakteru i specyfiki grupy. Istnieją zasady, które obowiązują bezwzględnie w każdej grupie. Należą do nich: zasada zachowania tajemnicy grupowej, wzajemnego szacunku, życzliwość, akceptacji innych. Podczas spotkań grupowych nie oceniamy siebie, swoich decyzji, wyborów, nie obwiniamy innych, kierujemy się zasadą równości i tolerancji. Osoby, które nie mogą uczestniczyć w spotkaniu, informują o tym terapeutkę/terapeutę oraz uczestniczki/uczestników grupy w ustalony wcześniej sposób. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w grupie, jest wstępna konsultacja z terapeutką/terapeutą prowadzących terapie grupową (1-3 wizyty = terapia indywidualna - 55 min.). W szczególnych sytuacjach terapeutka lub terapeuta może poprosić o informacje dot. ewentualnych zaleceń lekarskich.
 • Jak dokonać płatności? +

  Płatności można dokonać przelewem BLIK na numer tel. +48 609 725 414 lub tradycyjnym przelewem na konto mBank 33 1140 2004 0000 3802 5655 9721. W tytule należy podać imię i nazwisko oraz symbol grupy MM/RR/NR (otrzymasz go w emailu potwierdzającym Zgłoszenie).
 • Czy mogę zrezygnować z udziału w spotkaniach? +

  Rezygnacja chociażby jednej osoby z udziału w grupie, chociaż zdarza się bardzo rzadko, jest zawsze trudnym doświadczeniem dla każdego z uczestników/uczestniczek. Postaraj się tak zorganizować czas, aby uniknąć takiej decyzji. W przypadku rezygnacji należność - dokonana wpłata, nie podlega zwrotowi.
 • Jaki zainstalować komunikator przed spotkaniem grupy? +

  Nie musisz instalować żadnego komunikatora. Przed spotkaniem otrzymasz emaila z linkiem platformy Google Meet, która służy do prowadzenia wideokonferencji; wystarczy, że klikniesz w link na urządzeniu, które posiada wmontowany mikrofon i kamerę (może to być komputer stacjonarny, laptop, smartfon lub iPhone); w ten sposób uzyskasz połączenie z grupą. Instrukcje niezbędne do obsługi Google Meet podczas sesji, otrzymasz podczas pierwszego spotkania.
 • Czy można korzystać z terapii grupowej i jednocześnie indywidualnej? +

  Nie zaleca się udziału w równoległych procesach terapeutycznych, niemniej na pierwszym miejscu stawiamy zawsze dobro klienta; jeżeli dotyczy Cię taka sytuacja, podejmij temat podczas spotkania z psychoterapeutką/psychoterapeutą i zapytaj o wskazówki. Decyzja o terapii grupowej podczas trwania terapii indywidualnej wymaga omówienia i określenia dodatkowych zasad.
 • 1
2 godz.

Nasi psychoterapeuci

 •   certyfikowany psychoterapeuta (Europejski Certyfikat Psychoterapeuty - kliknij tutaj, aby zobaczyć dokument) Pracuję w nurcie psychoterapii integratywnej; wykorzystywanie profesjonalnych metod pracy opieram na prostych zasadach, do których należy m. in.: życzliwość, słuchanie, zrozumienie, zaangażowanie. Kieruję się wewnętrznym przekonaniem, że każdy człowiek jest ważny, wyjątkowy i zasługuje na czas, uwagę, szacunek i dobre życie, dlatego wszystkie tematy traktuję z uwagą. Istnieją podobn...
 • Jestem psychologiem i psychoterapeutą, ukończyłam 4-letnie Studium Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie i otrzymałam DYPLOM (kliknij, aby zobaczyć dokument)   Z wykształcenia jestem psychologiem, tytuł magistra uzyskałam w 1997 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2021 roku ukończyłam czteroletnie Studium Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej i Systemowej w Krakowie, którego program jest zgodny z wymogami Polskiej Rady Psychot...
s-dol.jpeg
Jesteś zainteresowana/y terapią?