Regulamin

Regulamin usług w zakresie e-wizyt świadczonych drogą elektroniczną

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204); przeznaczony jest dla Usługobiorców korzystających z Serwisu dostępnego pod adresem: www.e-psychoterapia.com oraz określa sposób i zasady kupowania e-wizyt i korzystania z usług psychoterapeutycznych świadczonych za pośrednictwem Internetu lub telefonu.

1.2. Właścicielem serwisu jest Łukasz Pilarczyk prowadzący działalność gospodarczą Łukasz Pilarczyk VIA MEDIA z siedzibą w Szczyrku, adres: ul. Szczytowa 44a, NIP 6281945013, REGON 072734559.

§ 2. Definicje pojęć

2.1. Regulamin usług to niniejszy regulamin określający sposób i zasady kupowania e-wizyt, a także zmiany terminu, odstąpienia od umowy, opłat dodatkowych i reklamacji.

2.2. Serwis to witryna internetowa dostępna pod adresem www.e-psychoterapia.com, za pomocą której możliwy jest zakup e-wizyt.

2.3. Właścicielem serwisu jest Łukasz Pilarczyk prowadzący działalność gospodarczą VIA MEDIA Łukasz Pilarczyk z siedzibą w Szczyrku, adres: ul. Szczytowa 44a, NIP 6281945013, REGON 072734559 (VIA MEDIA).

2.4. Usługodawcą jest psychoterapeuta, który świadczy usługi, realizując e-wizyty.

2.5. Usługobiorcą jest osobą kupującą e-wizytę za pośrednictwem Serwisu.

2.6. Klientem jest osoba korzystająca z usługi zakupionej za pośrednictwem Serwisu.

2.7. E-wizyta to usługa psychoterapeutyczna świadczona przez psychoterapeutę zwanego dalej Usługodawcą za pośrednictwem Internetu lub telefonu.

2.8. Formularz zgłoszeniowy to formularz elektroniczny dostępny w Serwisie, którego wypełnienie jest konieczne do zakupu e-wizyty.

2.9. Zawarcie umowy to zakup e-wizyty wymagający uzupełnienia formularza zgłoszeniowego, zaakceptowania regulaminu usług oraz dokonania płatności. Zawarcie umowy potwierdzone jest e-mailem, jaki otrzymuje Usługobiorca po dokonaniu płatności za usługę. Zakup e-wizyty stanowi zawarcie umowy między Usługodawcą a Usługobiorcą.

§ 3. Rodzaje, zakres i czas trwania usług psychoterapeutycznych

3.1. Serwis oferuje następujące usługi psychoterapeutyczne świadczone przez Usługodawców:

  • psychoterapię indywidualną (czas trwania pojedynczej e-wizyty: 55 min)
  • psychoterapię osób w związku (czas trwania pojedynczej e-wizyty: 55 min)
  • psychoterapię rodziny (czas trwania pojedynczej wizyty: 55 min)
  • psychoterapię osób nastoletnich (czas trwania pojedynczej wizyty: 55 min)
  • psychoterapię grupową (czas trwania pojedynczej wizyty: 55 min)

3.2. Cele i sposób (np. częstotliwość e-wizyt, czas ich trwania, metody pracy, rodzaj komunikatora) realizowania usługi określane są indywidualnie między Usługodawcą a Usługobiorcą i/lub Klientem w oparciu o informacje przekazane przez Klienta, stan jego zdrowia psychofizycznego oraz jego realne możliwości i potrzeby.

3.3. Opis i ogólne zasady korzystania z poszczególnych usług psychoterapeutycznych są umieszczone w zakładkach serwisu www.e-psychoterapia.com “O nas”, “Zakres pomocy”, “Nasze usługi” i “Pytania”.

§ 4. Zakup e-wizyt

4.1. Zakup e-wizyt odbywa się drogą elektroniczną za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się w Serwisie. Wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego, zaakceptowania regulaminu usług oraz dokonania płatności.

4.2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wymaga uzupełnienia wymaganych danych oraz wybrania terminu e-wizyty zgodnie z polską strefą czasową.

4.3. W przypadku braku należnej wpłaty (dot. np. posługiwania się kuponami, do których Klient nie został uprawniony lub niedostosowania opłaty do liczby uczestników e-wizyty) usługa nie zostanie wykonana.

4.5. W wyżej wymienionym przypadku Usługobiorcy nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu kosztów poniesionych za zakup usługi.

4.6. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia dokonania zakupu e-wizyty spowodowane ewentualną wadliwością systemu płatniczego.

§ 5. Zmiana terminu e-wizyt 

5.1. Zmiana terminu e-wizyt możliwa jest  za pośrednictwem Panelu Klienta – od momentu otrzymania potwierdzenia dokonania zakupu e-wizyty, jednak nie później niż 24h przed rozpoczęciem e-wizyty.

5.2. W wyżej wymienionym przypadku, termin e-wizyty wybrany przez Usługobiorcę musi zostać zaakceptowany przez Usługodawcę. Usługobiorca otrzyma potwierdzenie dokonania zmiany terminu e-mailem.

5.3. Dokonanie zmiany terminu e-wizyty nie podlega opłacie.

§ 6. Odstąpienie od umowy 

6.1. Zakup e-wizyty wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Usługobiorca ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

6.2. Usługobiorca ma prawo odstąpić od umowy anulując wizytę w Panelu Klienta dostępnym w Serwisie.

§ 7. Opłaty i opłaty dodatkowe

7.1. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu podlegają opłatom zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym w zakładce “Cennik”.

7.2. Faktury w wersji elektronicznej przesyłane są na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

7.3. W przypadku odwołania e-wizyty w terminie krótszym niż 24h od rozpoczęcia e-wizyty, Usługobiorca jest zobowiązany ponieść na rzecz Usługodawcy opłatę dodatkową w wysokości kosztów usługi.

7.4. W przypadku nieobecności Klienta podczas zakupionej e-wizyty, Usługobiorca jest zobowiązany ponieść na rzecz Usługodawcy opłatę dodatkową w wysokości kosztów usługi.

7.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo pobrania wyżej wymienionej opłaty dodatkowej we wskazanej wysokości z kwoty, którą Usługobiorca wpłacił tytułem zapłaty za zakup e-wizyty.

§ 8. Reklamacje

8.1. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku świadczenia usług niezgodnych z niniejszym Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego w terminie do 7 dni od zakończenia e-wizyty.

8.2. Właściciel serwisu oraz Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za nieodbycie się lub opóźnienie e-wizyty spowodowane brakiem połączenia internetowego po stronie Klienta.

Strona wykorzystuje pliki cookies
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj: polityka prywatności